OneLearningHK
商戶 : 豆苗親子工作坊
評分 :
聯絡方式 : WhatsApp 56279446 / Messenger DM 「豆苗親子工作坊」
地址 : 近港鐵太和站,住其他地區都可以向我哋查詢交通❤️好多家長都特登好遠過嚟玩,話我哋老師細心、課程平、小朋友又鍾意🙏🏻
簡介 : 多元化興趣班,大人細路都啱玩 !平但資源一啲都唔慳!親子班/學前班/舞蹈班/英語班/普通話班/藝術班…

商戶廣告

0 用戶評論